Besøkstall

44 694 denne måneden

33 801 077 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdalsveien

Orkdalsveien er handlegata vår, og på mange måter en livsvnerve i Orkanger-samfunnet. Konkurransen fra varehusene er hard, men en rekke forretninger holder stand.


Orkanger sentrumOrkanger Vel forsøker å forskjønne Orkdalsveien som et bidrag til fortsatt å gjøre handlegata attraktiv og trivelig. Kommunen og næringslivet har rustet Orkdalsveien betydelig opp de siste årene, men vi ser likevel at en del forretninger forsvinner og blir erstattet av virksomheter med mindre besøk. 

Orkanger Vel bidrar med blomster og blomsterurner for å forskjønne gata. Vi setter i tillegg ut benker i Orkanger Vels farger.

Torget var lenge et sorgens kapittel. Et nytt og penere torg ble åpnet sommeren 2006 etter et spleiselag mellom kommunen, lokalt næringsliv og Orkanger Vel.Velforeninga finansierte blant annet fontenen på torget. En stor del av pengene vi brukte var en testamentarisk gave fra lærerekteparet Elfrid og Leif Lyngstad. De arbeidet ved Orkanger folkeskole og barneskole i en årrekke og var sterkt knyttet til stedet.

Det har vært håpet vårt at torget kan bli en levende møteplass, i hvert fall sommers tid. I 2006 flyttet vi julegrantenninga fra skolen til torget.

Orkanger Vel avgir høringsuttalelser og arbeider politisk på andre måter for å spre kunnskap om betydningen av å ha ei mangfoldig sentrumsgate som et alternativ til kjøpesentrene.


Les mer

[Arkiv for siden]
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse